O nama

Naše tri bazične vrednosti
1. Posvećenost
2. Humanost
3. Poverenje

Četiri principa na kojima baziramo svoju edukaciju i razvoj
1. Princip inspiracije – samo inspirisan čovek je produktivan čovek.
2. Princip pozitivnog uticaja – kada god povećamo pozitivan uticaj na zaposlene, klijente, tržište i okruženje, mi poboljšavamo krajnji rezultat.
3. Princip uspeha – biti uspešan je stvar primene dokazanih principa a ne stvar sreće.
4. Holistički princip – samo celovit i sveobuhvatan pristup svih sastavnih delova celine nam omogućava da detektujemo i rešimo parcijalni problem.

 

MISIJA

Postojimo da pomažemo (ohrabrujemo) kompanije i pojedince da razviju svoj apsolutni potencijal do poslovne i lične izvrsnosti.

VIZIJA

Najuticajnija konusltantska kuća sa akcentoma na obuku i razvoj u jugoistočnoj Evropi sa autentičnim autorskim programima. Kreiranje insporativnog poslovnog ambijenta na područjiju Adria regije gde će ljudi dolaziti da rade a ne odlaziti.

 

 

D. R. Gilbert Centar Group jedna od vodećih konsultanskih kuća sa autorskim programima prilagođenim regionu Ex Yu prostora sa akcentom na programima iz domena unapređenja prodajnih i pregovaračkih veština, liderstva, ljudskih resursa i razvoja zaposlenih.

Za 16 godina rada smo realizovali više od 3300 in-house obuka na kojima je prisustvovalo gotovo 150.000 polaznika. U Srbiji i regionu, sarađivali smo sa oko 2500 kompanija u oblasti edukacije i unapređenja poslovanja. Podrška našim edukativnim programima je 18 autorskih knjiga i priručnika, plasiranih u regionu u oko 200000 primeraka, prevedenih na nekoliko jezika.

U sastavu D.R. Gilbert Group-a posluju Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert, izdavačka delatnost D.R. Gilbert Books i HR Professional Solution.

Od 2022. god. Poslujemo i u Hrvatskoj pod nazivom D.R. Gilbert centar doo Rovinj.

Naš tim
Dragiša Ristovski
General Manager
Telefon:
+381 63 202 565
Ana Ristovski
Executive Director
Telefon:
+381 62 235 912
Katarina Stamenkovic
Senior HR consultant
Telefon:
+381 62 235 925
Biljana Đorđević
Senior L&D Manager/HR Consultant
Telefon:
+381 62 235 913
Dragana Manojlović Stanišić
L&D Manager/Consultant
Telefon:
+381 62 235 913
Smiljka Fišer
Office Manager
Telefon:
+381 62 235 975
Milica Gajić
HR consultant & coordinator D.R. Gilbert centar Rovinj
Telefon:
+381 69 2002 565
Tamara Jokić
HR Consultant
Danica Bulut - Jakovljević
Lektor
Naši brendovi

 

D.R. Gilbert u brojkama

– Preko 2.500 kompanija koristilo naše usluge
– Vise od 3.400 realizovanih obuka
– 18 autorskih knjiga + 5 dopunjenih izdanja
– Više od 90.000 intervjua sa kandidatima za posao
– Više od 150 eksternih HR projekata
– Više od 40 konferencija i poslovnih događaja
– Preko 205.000 učesnika na in house i open seminarima i treninzima
– Izvoz usluga u preko 10 zemalja
– 6 brendova i 4 pravna lica
– 8 studijskih programa Akademije poslovnih znanja i veština
– Više od 200.000 plasiranih knjiga
– U više od 150 gradova držali uživo obuke
– Oko 1000 zaposlenih kandidata prilikom posredovanja za više od 100 različitih kompanija
Sve to za 17 godina rada