Željko Delić

 

Predavač: Željko Delić, zavrsio master studije na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu na temu “Menadzment distributivnog centra u efikansom lancu snabdevanja”

U svojoj dvadesetpetgodisnjoj koorporativnoj karijeri obavljao je operativne i strateske funkcije vodeci logisticke operacije u firmama u FMCG industriji.  Funkciju direktora logistike u Pekabeti, Delta Maxi i Delhaize Srbija u food retail industriji obavljao cetrnaest godina. Director logistike Centrosinergije - logisticko distributivnoj kompaniji u FMCG industriji obavljao jedanaest godina. Kreirao logisticke procese i razvijao logisticku mrezu u skladu sa standardima industrije u kojoj je poslovao. U toku korporativnog angazovanja rukovodio sa timovima od vise stotina zapolsenih i logistickim procesima za isporuke robe od vise hiljada isporuka dnevno.

Trenutno kao EIM consultant obavljao funciju Direktora logistike u firmi Delmax, koja je lider u distribuciji rezervnih delova, guma i potrosnog materijala u autoindustirji na trzitu Srbije.

Vodio vise razlictih logistickih projekata u zemljama regiona i to:

Viva fresh Pristina (food retail companija)– kao EBRD consultant vodio green feald projekat logistickog centra od 20.000 m2, razvoj tehnoligije rada, organizacije prostora, implementacije WMS, couching kljucnih ljudi i pustanje u rad operacija.

Pestan Arandjelovac (proizvodjac i distributer)- logisticki projekat implementacije WMS u distributivni centar 50.000 m2 otvoreno- zatvorenog tipa sa preko 10.000 razlicith SKU

Aman Beograd (food retail) – logisticki projekat optimizacije snabdevanja, optimizacija transportnih  ruta, razvoja procesa u distributivnom centru, mentorstvo kljucnim ljudima u logistickim operacijama

Montecco Danilovgrad (distributivna kompanija)- Logisticki projekat razvoja i optimizacije procesa u distributivnom centru, implementacije WMS, mentorstvo kljucnih ljudi u logistickoj organizaciji.

Novo Beogradsko knjizarsko Beograd (dsitributivna kompanija) Logisticki projekat razvoja i optimizacije logsitickih procesa u dsitributivnom centru, Implementacija WMS u distributivnom centru sa cca 4.000 SKU

Keprom i AKSA Beograd ( distributivna i retail komapnija) – izrada studije izvodljivosti za novi distributivni centar, definisanje procesa, tehnologije rada i izbor  potrebne opreme u skladu sa definisanom tehnologijom

Sigi Tirana (distributivna kompanija) – razvoj logistickih procesa u kompaniji , definisanje tehnologije i procedura rada, implementacija WMS u distirbutivnom centru

Well Tirana (retail kompanija) – razvoj logistickih procesa procesa, definisanje tehnologije rada i procedura rada,kreiranje logisticke mreze,  implementacija WMS u distributivnom centru

Artinvest Stara pazova (distributer namestaja i plocastih materijala)- ravoj logistickih operacija, mentorstvo logistickom menadzmentu, optimizacija transprotnih opracija, implementcija WMS

Ostali predavači i konsultanti
Dragiša Ristovski
Čovek koji poseduje više od 25 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama: od komercijaliste na terenu do direktora. Kao tr...
Katarina Stamenković
Dipomirani je ekonomista, koji kontinuirano prati trendove i inovacije u polju ljudskih resursa, posećivanjem i učestvovanjem u velikom broju seminara...
Nataša Stamenković
Nataša Stamenković, diplomirani psiholog, HR Direktor u internacionalnim I domacim kompanijama. Skoro 20 Godina direktor HR sektora u int...
Prof. dr Dragan Trivan
Dr Dragan Trivan je redovni profesor u oblasti bezbednosti i predavač na univerzitetima i školama širom Jugoistične Evrope. Objavio je ...
Prof. dr Dragan Buđevac
Ph.D., MSc, B.Civ.Eng, Profesor na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 10 godina je radio kao tehnički direktor i izvršni direktor ...
Prof. dr Lidija Barjaktarović
Dr Lidija Barjaktarović je doktor je ekonomskih nauka iz oblasti finansija i bankarstva. Dekan je na Univerzitetu Singidunum iz Beograda i profesor na...
Prof. dr Dragan Lončar
Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Upravljanje projektima i Strategijski menadžment. Prodekan za saradnju sa privredom Ekonomskog ...
Prof. dr Zorica Tomić
Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je i doktorirala 1996. godine. Danas živi u Beogradu sa ...
Marko Stojanović
Marko Stojanović je poznati srpski glumac i pantomimičar, univerzitetski profesor scenskog pokreta i glume, predavač i trener za javni nastup i n...
Slađana Adamović Ilić
Slađana Adamović Ilić, Ekspert za medijski nastup i komunikacije, producent, nekadašnji TV voditelj i novinar u Informativnom programu nacional...
Nataša Miljković
Nataša Miljković – novinar I voditelj jutarnjeg programa na RTS. Već sa 14. godina je počela da vodi tada veoma popularnu emisiju Te...
Obrad Ranković
Obrad Ranković – Diplomirao je na Fakultetu Organizacionih nauka. Edukaciju je nastavio na različitim treninzima i seminarima iz oblasti pr...
Dragana Bačanek
Dragana Bačanek – Savetnik je za lični razvoj i predavač. Više od deset godina radi jedan na jedan sa klijentima, drži predavanja, s...
Kristina Korać
Kristina Korać, diplomirani inženjer organizacionih nauka – master, sa preko 13 godina iskustva u upravljanju projektima razvoja softvera, ...
Darko Petrović
Darko Petrović, diplominrani inženjer saobraćaja, Direktor Centra za stručno usavršavanje i razvoj AMSS CMV. Preko 15 godina iskustva u ob...
Marina Godić
Marina Godić, završila Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Stečeno radno iskustvo od preko 25 godina u svim oblastima HR, kako u velikoj k...
Strahinja Lazić
Strahinja Lazić, diplomirani inženjer logistike, Direktor u kompaniji Ferdinand Bilstein SEE. Preko 11 godina iskustva u oblasti logistike i lanca sna...
Aleksandar Stamenković
Aleksandar Stamenković, diplomirani mašinski inženjer, po opredeljenju andragog i doktorant mašinskih nauka–industrijskоg inženjer...
Tatjana Dragosavac
Tatjana Dragosavac, radi u oblasti HR Konsaltinga više od 25 godina i akreditovani je EMCC EIA (Senior Practitioner Level; Assessor) Kouč, The ...