Seminari i radionice

Informacije o našim programima
Naše programe izvodimo kroz:
  1. In house – tailor made obuke
  2. Otvorene ili javne obuke
  3. Višemesečne projekte edukacije – Akademija poslovnih znanja i veština D.R. Gilbert.
  4. Kraće forme predavanja konferencijskog tipa.
Specifičnosti programa D. R. Gilbert grupe
  • Svi programi su autorski, bazirani na najboljoj svetskoj praksi a prilagođeni lokalnom i regionalnom tržištu.
  • Gotovo svaki program prati autorska knjiga (pripručnik) što polaznicima omogućava da osveže znanje i da stečene veštine duže traju.
  • Korišćenjem aplikacije Take It, prodajna sila dobija rešenja na prigovore klijenata u realnom vremenu.
Aktuelni otvoreni seminari
  13.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  05.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije
Prethodni seminari
  21.06.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Veštinom pregovaranja do većeg profita i boljih odnosa sa kupcima i dobavljačima Efikasno sredstvo u prodaji, nabavci i menadžmentu
  20.06.2024.
   Banja Luka, Hotel Jelena, Jovana Dučića 25
Kako efikasno upravljati promenama u izazovnim vremenima
  31.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije
  24.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Kako uspešno privući nove klijente “Ništa ne možemo prodati ako nemamo kome prodati”
  23.04.2024.
   Crna Gora, Podgorica, Hotel Bristol, Bora Stankovića 1,
Koncept održive prodaje
  16.04.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Kako razvijati liderske veštine i uspešno voditi saradnike
  28.03.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Dokazane smernice i preporuke za uspešnu motivaciju i razvoj saradnika
  07.03.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Jedan poziv ne menja ništa, mnogo poziva menja sve
  28.02.2024.
   Skoplje, Park Hotel, 1732 street no.4
Jedinstvena metodologija za unapređenje prodaje, pregovaranja i liderstva
  24.02.2024.
   Banja Luka, Hotel Vidović Ivana Franje Jukića 11,
o Da li su nase logisticke operacije upesne o Kpi u distributivnom centru o Kpi u transprotu
  23.02.2024.
   Sarajevo, Hotel Hollywood, Dr.Mustafe Pintola 23. Ilidža
Kako pregovarati a ne nagovarati ili odustati Veštinom pregovaranja do većeg profita i boljih odnosa sa kupcima i dobavljačima
  21.02.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
Praktične tehnike za povećanje produktivnosti i profitabilnosti u radu sa timom
  31.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije
  30.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
Ovladajte jedinstvenom metodologijom za unapređenje prodaje pregovaranja i liderstva
  25.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
Kome je seminar namenjen? Menadžerima prodaje, rukovodiocima, direktorima, zaposlenima u prodaji i nabavci, HR menadžerima, zaposlenima u marketing sektoru, i svima onima koji imaju potrebu da u komunikaciji koriguju nečiji stav, ili da ga suptilno r
  10.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i m
  21.09.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i m
  13.09.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i m
  30.08.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i m
  07.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i m
  01.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i m