Algoritam uticaja
 28.02.2024.   |      Skoplje, Park Hotel, 1732 street no.4

Modul 1: Algoritam uticaja kao najefikasniji alat za poboljšanje poslovanja i unapređenje prodaje
 - Algoritam uticaja kao inovativan alat za uspešno poslovanje
 - Kreiranje personalnog pristupa u pregovaranju, vođenju i prodaji
 - Pozitivan izvor uticaja kao ključni alat produktivnosti

Modul 2: Sistemski pristup prepoznavanju psihološkog profila sagovornika
 - 4 osnovna tipa ljudi - kako prepoznati i kako odabrati najefikasniji pristup
 - Alati za efikasnu procenu 4 tipa ljudi zasnovani na osnovu njihove percepcije
 - Kako izvršiti uticaj u komunikaciji na različite tipove ljudi (saradnike, kupce, dobavljače)
 - Osnovne potrebe 4 tipa ljudi

Modul 3: Sistemski pristup uticaju-korišćenje strategije za održivi uticaj
 - Sve komunikacijske, pregovaračke, prodajne i marketinške tehnike imaju svoje poreklo - Klasifikacija tehnika u 10 izvora uticaja - praktična poslovna psihologija
 - Kako izvore uticaja koristiti u realnim životnim i poslovnim situacijama u cilju veće produktivnosti
 - Izgradnja sistema uticaja-najmoćniji alat za realizaciju ciljeva

Modul 4: Kako koristiti algoritam uticaja kao alat
 - Povezivanje izvora uticaja sa tipovima ljudi (4 tipa sa 4 osnovne marketinško-prodajne strategije)
 - Različite varijacije 4 osnovna tipa ljudi
 - Tehnika SSSSS kao najefikasnije sredstvo korigovanja negativnog stava i dobijanje saglasnosti

Kotizacija: 187€

30% popusta za 1-2 učesnika, po osobi 130,9€

40% popusta za 3-4 učesnika, po osobi 112,2€

45% popusta za 5+ učesnika, po osobi 102,8€

Mesto i vreme održavanja seminara:

Park Hotel, 1732 street no.4, Skopje 1000, Macedonia

09.30h-15.30h

Učesnici dobijaju:

Konkretne „alate“ (tehnike) za unapređenje poslovanja i ličnih performansi, štampani radni materijal, sertifikat D.R. Gilbert groupa, konsultacije sa trenerom nakon seminara, osveženje i ketering u toku pauza.

 

Prijavite se za seminar "Algoritam uticaja", a mi ćemo Vas kontaktirati.
  31.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  24.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  23.04.2024.
   Crna Gora, Podgorica, Hotel Bristol, Bora Stankovića 1,
  16.04.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  28.03.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  07.03.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  24.02.2024.
   Banja Luka, Hotel Vidović Ivana Franje Jukića 11,
  23.02.2024.
   Sarajevo, Hotel Hollywood, Dr.Mustafe Pintola 23. Ilidža
  21.02.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
  31.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  30.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
  25.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  10.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  21.09.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  13.09.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  30.08.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  07.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  01.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18