Kako postati i ostati efikasan menadžer
 28.03.2024.   |      Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,

Modul 1 - Promene i kako utiču na motivaciju i razvoj saradnika

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Kako promene utiču na poslovanje i efikasnost tima
 • Personalni pristup motivaciji i razvoju saradnika
 • Alati za procenu različitih profila saradnika i uvid u njihovu bazičnu motivaciju

Modul 2 - Kako efikasno usmeravati i razvijati različite tipove saradnika

 • Kako kreirati pristup motivacije koji odgovara tipu saradnika
 • Kako efikasno komunicirati sa različitim profilima i raditi na njihovom razvoju
 • Šta su ključni faktori koje posmatramo i unapređujemo u radu sa saradnicima
 • Odabir prave metode usmeravanja saradnika (upravljanje, podučavanje, podrška, poveravanje zadataka)

Modul 3 - Ključni menadžerski alati za uspešno vođenje tima

 • Koje su ključne zamke u procesu delegiranja i kako ih preduprediti
 • Veštine i efikasne tehnike delegiranja
 • Veština davanja povratne informacije na način da dodatno motivišemo i izgradimo saradnju
 • Menadžerske zamke i kako ih izbeći

Modul 4 - Kako efikasno motivisati tim

 • Kako izbalansiranim pristupom u zadovoljavanju osnovnih psiholoških potreba ljudi možemo povećati njihovu produktivnost
 • Praktične tehnike za uspešno vođenje tima i njegovu harmonizaciju
 • Efikasne tehnike koje povećavaju samomotivaciju saradnika
 • Kako od grupe saradnika napraviti efikasan tim i pravu ekipu
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Predavač: Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert)

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.
U pauzama je obezbeđen laki obrok, kafa i osveženje

Kada i gde se seminar održava?

28.03.2024. Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar, Beograd. 09.15h-15.30h.

Kotizacija: 187 €.
Popust od 30% važi za 1-2 učesnika stoga je cena po učesniku 130,9 € (+pdv)
Popust od 40% važi za 3-4 učesnika stoga je cena po učesniku 112,2 € (+pdv)
Popust od 45% važi za 5 + učesnika stoga je cena po učesniku 102,8 € (+pdv)

Plaćanje se vrši po predračunu po srednjem kursu NBS u dinarskojprotivvrednosti.

Prijavite se za seminar "Kako postati i ostati efikasan menadžer", a mi ćemo Vas kontaktirati.
  13.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  05.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  21.06.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  20.06.2024.
   Banja Luka, Hotel Jelena, Jovana Dučića 25
  31.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  24.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  23.04.2024.
   Crna Gora, Podgorica, Hotel Bristol, Bora Stankovića 1,
  16.04.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  07.03.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  28.02.2024.
   Skoplje, Park Hotel, 1732 street no.4
  24.02.2024.
   Banja Luka, Hotel Vidović Ivana Franje Jukića 11,
  23.02.2024.
   Sarajevo, Hotel Hollywood, Dr.Mustafe Pintola 23. Ilidža
  21.02.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
  31.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  30.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
  25.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  10.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  21.09.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  13.09.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  30.08.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  07.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  01.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18