Kako postati i ostati efikasan menadžer
 13.09.2023.   |      Beograd, Radoslava Grujića 18

Modul 1: Menadžment – izazovi, zamke i ispravna percepcija

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Zašto stari modeli menadžmenta daju sve lošije rezultate
 • Izazovi u karijeri menadžera i evolucija izvršioca iz menadžera u vođu tima
 • Pet osnovnih funkcija menadžmenta (planiranje, kadrovanje, obuka, rukovođenje, ocenjivanje)
 • 4 nivoa menadžmenta

Modul 2: Kako efikasno razvijati i usmeravati tim saradnika

 • Kako prepoznati različite profile saradnika i znati šta ih pokreće
 • Kako efikasno raditi na njihovom razvoju
 • Praktične tehnike za uspešno vođenje ljudi
 • Menadžerske zamke i kako ih izbeći

Modul 3: Ključni menadžerski alati za efikasno vođenje tima

 • Delegiranje – ključni alat menadžera za povećanje efikasnosti
 • Tehnike uspešnog delegiranja
 • Veštine davanja povratne informacije
 • Veština vođenja sastanaka kao važan menadžerski alat
 • Kako održati produktivan sastanak sa timom

Modul 4: Efikasan menadžment koji kreira praktične rezultate i povećava profitabilnost

 • Menadžer je osoba koja mora da donosi veliki broj odluka-veština donošenja odluka
 • Kako doneti ispravnu odluku i upravljati njome
 • Kako efikasno motivisati tim neformalnim metodama
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem.
U pauzama je obezbeđen laki obrok, kafa i osveženje

Kada i gde se seminar održava?
13.09.2023. Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar, Beograd. 09.15h-15.30h.

Kotizacija: 187 €.
Popust od 30% važi za 1-2 učesnika stoga je cena po učesniku 130,9 €
Popust od 40% važi za 3-4 učesnika stoga je cena po učesniku 112,2 €
Popust od 45% važi za 5 + učesnika stoga je cena po učesniku 102,2 €

Za sve prijave do  15.08. odobravamo dodatni popust na prikazane cene.

Dodatne informacije i rezervacije:
seminari@drgilbert-centar.com  
+38162 235-915
 www.drgilbert-centar.com

Prijavite se za seminar "Kako postati i ostati efikasan menadžer", a mi ćemo Vas kontaktirati.
  13.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  05.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  21.06.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  20.06.2024.
   Banja Luka, Hotel Jelena, Jovana Dučića 25
  31.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  24.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  23.04.2024.
   Crna Gora, Podgorica, Hotel Bristol, Bora Stankovića 1,
  16.04.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  28.03.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  07.03.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  28.02.2024.
   Skoplje, Park Hotel, 1732 street no.4
  24.02.2024.
   Banja Luka, Hotel Vidović Ivana Franje Jukića 11,
  23.02.2024.
   Sarajevo, Hotel Hollywood, Dr.Mustafe Pintola 23. Ilidža
  21.02.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
  31.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  30.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
  25.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  10.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  21.09.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  30.08.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  07.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  01.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18