NOVI KONCEPTI MENADŽMENTA
 20.06.2024.   |      Banja Luka, Hotel Jelena, Jovana Dučića 25

Modul 1. Menadžment u krizi – izazovi, zamke i ispravna percepcija

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Trenutni izazov na tržištu i kako se odupreti krizi
 • Transformacija menadžera u kriznog lidera
 • 11 „smrtnih“ grehova menadžera

Modul 2. Kako efikasno razvijati i usmeravati tim saradnika u izazovnim vremenima?

 • Zašto stari modeli motivacije više ne funkcionišu?
 • Kako efikasno raditi na razvoju saradnika i locirati njihove strahove?
 • Praktične tehnike za uspešno vođenje ljudi
 • Menadžerske zamke i kako ih izbeći („13 demona menadžera“)

Modul 3. Ključni menadžerski alati za efikasno vođenje tima (ne dozvolimo da kriza na tržištu izazove krizu u menadžmentu)

 • Razvoj timova i uloge u timu
 • Zašto ljudi ostaju ili odlaze iz određenog tima?
 • Kako zadržati saradnike i učiniti ih lojalnijim u izazovnim vremenima?
 • Delegiranje– ključni alat menadžera za povećanje efikasnost
 • Kako doneti ispravnu odluku i upravljati njome u izazovnim vremenima?

Modul 4. Kako efikasno sprečiti otpor promenama i uspešno implementirati nove koncepte

 • Mašine su dobro, a u kakvom stanju su nam ljudi?
 • Kako efikasno privući, zadržati i povećati produktivnost ljudi?
 • Zašto je poverenje između top menadžmenta i zaposlenih na najnižem nivou?
 • Kako ljudima u timu pronaći dodatnu svrhu i razlog da dele našu viziju i ostanu sa nama?
 • Da li naš biznis model može da izdrži sve veća očekivanja od uslova rada, beneficija i visine zarade naših zaposlenih?
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju stampani radni materijal, sertifikat D. R. Gilbert groupa i mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok, kafa i osveženje.

Kada i gde se seminar održava?
20.06. Hotel Jelena, Jovana Dučića 25,  78000 Banja Luka, 09.00h do 15.15h

Kotizacija:
Junskom akcijom dobijate popust od 30%. Učešće po osobi 130 €.
Za 3 i više učesnika iz iste kompanije odobravamo dodatni popust od 10%.
Uplata se vrši po predračunu na devizni račun D.R.Gilbert centar groupa

Dodatne informacije i rezervacije:
office@drgilbert-centar.com
 +38162/ 235-912
 www.drgilbert-centar.com

Prijavite se za seminar "NOVI KONCEPTI MENADŽMENTA", a mi ćemo Vas kontaktirati.
  21.06.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  31.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  24.05.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  23.04.2024.
   Crna Gora, Podgorica, Hotel Bristol, Bora Stankovića 1,
  16.04.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  28.03.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  07.03.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  28.02.2024.
   Skoplje, Park Hotel, 1732 street no.4
  24.02.2024.
   Banja Luka, Hotel Vidović Ivana Franje Jukića 11,
  23.02.2024.
   Sarajevo, Hotel Hollywood, Dr.Mustafe Pintola 23. Ilidža
  21.02.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
  31.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  30.01.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar
  25.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  10.10.2023.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10
  21.09.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  13.09.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  30.08.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  07.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18
  01.06.2023.
   Beograd, Radoslava Grujića 18