Algoritam uticaja

Detalji

(Ovladajte jedinstvenom metodologijom za unapređenje prodaje pregovaranja i liderstva)

Modul 1. Veština uticaja kao najefikasniji alat za poboljšanje poslovanja i unapređenje prodaje

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Kako naš uticaj deluje na sve aspekte poslovanja i na ljude oko nas
 • Veština uticaja kao efikasna podrška u pregovaranju, vođenju i prodaji
 • Pozitivan izvor uticaja - pozitivna reakcija

Modul 2. Sistemski pristup prepoznavanju psihološkog profila sagovornika

 • 4 osnovna tipa ljudi
 • Alat za efikasnu procenu 4 tipa ljudi zasnovani na osnovu njihove percepcije
 • Kako izvršiti uticaj u komunikaciji na različite tipove ljudi eksterno i interno
 • Osnovne potrebe 4 tipa ljudi

Modul 3.  Sistemski pristup uticaju - korišćenje strategije za održivi uticaj

 • Sve komunikacijske, pregovaračke, prodajne i marketinške tehnike imaju svoje poreklo
 • Klasifikacija svih tehnika u 10 izvora moći i uticaja
 • Kako izvori uticaja deluju u realnim životnim i poslovnim situacijama
 • Izgradnja sistema uticaja - najmoćniji alat za realizaciju ciljeva

Modul 4.  Kako koristiti algoritam uticaja

 • Povezivanje izvora uticaja sa tipovima ljudi
 • Povezivanje 4 tipa ljudi sa 4 osnovne marketinško - prodajne strategije
 • Različite varijacije 4 osnovna tipa ljudi
 • Tehnika SSSSS kao najefikasnije sredstvo korigovanja negativnog stava
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.