Algoritam uticaja

Detalji

(Ovladajte jedinstvenom metodologijom za unapređenje prodaje pregovaranja i liderstva)

Modul 1. Veština uticaja kao najefikasniji alat za poboljšanje poslovanja i unapređenje prodaje

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Kako naš uticaj deluje na sve aspekte poslovanja i na ljude oko nas
 • Veština uticaja kao efikasna podrška u pregovaranju, vođenju i prodaji
 • Pozitivan izvor uticaja - pozitivna reakcija

Modul 2. Sistemski pristup prepoznavanju psihološkog profila sagovornika

 • 4 osnovna tipa ljudi
 • Alat za efikasnu procenu 4 tipa ljudi zasnovani na osnovu njihove percepcije
 • Kako izvršiti uticaj u komunikaciji na različite tipove ljudi eksterno i interno
 • Osnovne potrebe 4 tipa ljudi

Modul 3.  Sistemski pristup uticaju - korišćenje strategije za održivi uticaj

 • Sve komunikacijske, pregovaračke, prodajne i marketinške tehnike imaju svoje poreklo
 • Klasifikacija svih tehnika u 10 izvora moći i uticaja
 • Kako izvori uticaja deluju u realnim životnim i poslovnim situacijama
 • Izgradnja sistema uticaja - najmoćniji alat za realizaciju ciljeva

Modul 4.  Kako koristiti algoritam uticaja

 • Povezivanje izvora uticaja sa tipovima ljudi
 • Povezivanje 4 tipa ljudi sa 4 osnovne marketinško - prodajne strategije
 • Različite varijacije 4 osnovna tipa ljudi
 • Tehnika SSSSS kao najefikasnije sredstvo korigovanja negativnog stava
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
  13.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  05.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije