Finansijska inteligencija – Efikasan menadžer efikasno upravlja finansijama

Detalji

Modul  1.

 • Pojam finansijske inteligencije
 • Umeće o finansijama
 • Definicija i karakteristike osnovnih finansijskih izveštaja

Modul  2 .

 • Definicija i karakteristike osnovnih finansijskih izveštaja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o tokovima gotovine

Modul  3.

 • Izveštaj o tokovima gotovine
 • Finansijska analiza odabranih kompanija koje posluju u Republici Srbiji

Modul  4.

 • Finansijska analiza odabranih kompanija koje posluju u Republici Srbiji
 • Primenjena finansijska inteligencija u svakodnevnom poslovanju privrednog subjekta
 • Evaluacija i dodela sertifikata

 

Svi seminari iz oblasti "Menadžerske Veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Menadžerske Veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
  28.02.2024.
   Skoplje, Park Hotel, 1732 street no.4
Jedinstvena metodologija za unapređenje prodaje, pregovaranja i liderstva
  24.02.2024.
   Banja Luka, Hotel Vidović Ivana Franje Jukića 11,
o Da li su nase logisticke operacije upesne o Kpi u distributivnom centru o Kpi u transprotu