Holistička komunikacija

Detalji

Tematske oblasti:

- Šta je holistička komunikacija?

- Šta je Mapter metod i koji je njegov značaj za veću produktivnost menadžera?

- Kako da delamo u skladu sa svojom prirodom a ne protiv nje?

- Na kom aspektu svoje komunikacije treba da radimo?

- Srce i glava u komunikaciji

- Šta možemo da promenimo kako bismo bili uspešniji?

- Vežbe primene Maptera

Holistička komunikacija je posebno osmišljen program edukacije (predavanja, seminari i kursevi) i treninga komunikativnih veština i praksi (radionice). Program je namenjen svima koji žele da: unaprede svoje komunkativne kompetemcije poboljšaju svoje odnose sa drugima osećaju zadovoljstvo u sopstvenoj koži

Na temelju HOLISTIČKOG pristupa KOMUNIKACIJI, prof. Tomić kreirala je MAPTER – jedinstveni sistem/protokol vođene komunikacije

MAPTER metod je tehnika, savršen alat za rešavanje problema, razumevanje poruka, postizanje zadovoljstva u delanju, optimalizaciju odnosa u svim sferama života, promišljeno korišćenje jezika, hrabrost u donošenju odluka, prihvatanje odgovornosti za osećanja, misli i akcije.

Svi seminari iz oblasti "Komunikacijske veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Komunikacijske veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.