Kako efikasno upravljati prodajnim procesom i zaključiti prodaju

Detalji

Modul 1.  Samo pravi motivi u prodaji daju prave rezultate         

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Stari modeli u prodaji daju sve manje rezultata
 • Moralne dileme u prodaji kao kočnica i kako ih otkloniti
 • 4 tipa ličnosti prodavca u prodajnom procesu
 • 4 ključne faze prodajnog procesa u direktnoj komunikaciji i kako ih voditi

Modul 2.  Kako efikasno uspostaviti most poverenja i uspešno prezentovati rešenja?

 • Kako efikasno uspostaviti prvi kontakt (4 elementa mosta poverenja)
 • Aktivnim slušanjem do boljeg prepoznavanja potreba
 • Kako da naši proizvodi budu odlična rešenja za klijente?
 • Upotreba K-P-K-O tehnike (karakteristika-prednost-korist-osećaj)

Modul 3.  Kako efikasno upravljati prigovorima i pregovarati?

 • Efikasne tehnike za rešavanje prigovora
 • Kako uspešno prevazići primedbe vezane za cenu?
 • Praktične tehnike prodaje
 • Efikasno iznošenje argumenata bez iritacije klijenata

 

Modul 4. Kako uspešno zaključiti prodaju?

 • Veština zaključivanja prodaje uz saglasnost klijenta
 • 11 tehnika za probno zaključivanje
 • Efikasne tehnike cross i up selling-a
 • Stvaranje kvalitetnih odnosa sa klijentima
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Bankarski Sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Bankarski Sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.