Kako izgraditi vrhunske prodajne performanse

Detalji

„Cilj je san sa preciznim rokom za izvršenje“

Modul 1. Prodaja sa svrhom

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Svrha kao glavni generator energije u prodajnom procesu
 • Strast ka prodaji katalizator uspeha
 • Reputacija kao kapital ugleda iz koje prodaja crpi dugotrajan uticaj na kupca
 • Promena prodajne filozofije (iznutra ka spolja, a ne obrnuto)

Modul 2. Kako efikasno nadgraditi svoje prodajne performanse

 • Ko sam ja (različiti profili – tipovi prodavaca)
 • Šta pokreće različite tipove prodavaca
 • Šta je neophodno uraditi u cilju razvoja i jačanja performansi
 • Autentičnost koja kreira pozitivnu razliku na tržištu

Modul 3.  Jasnoća ciljeva i metodologija za realizaciju kao preduslov  uspeha

 • Da li je moj target nešto što je za mene obaveza ili delegirana odgovornost
 • Najefikasnija tehnika postavljanja ciljeva u 11 koraka
 • Prodajni ciljevi kao deo šireg koncepta vizije uspeha
 • Nema nerealnih ciljeva već samo nerealnih vremenskih okvira

Modul 4. Razumevanje mehanizma uspeha i neuspeha

 • Kako postati vredan resurs a ne prodavac
 • Kako od sebe kreirati lični brend od koga tržište prepoznaje dodatnu vrednost
 • Savremene „prodajne bolesti“ – razumevanje onoga što sputava naše potencijale i kako pratiti svoj napredak
 • Promene u prodaji i usvajanje strateškog pristupa
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.