Kako kreirati efikasan tim i izmeriti njegove rezultate

Detalji

Modul  1. Timski sastanak kao efikasan alat za uspešno vođenje

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Vrste sastanak i njihovi ciljevi
 • Aktivnosti koje sprovodimo pre sastanaka
 • Tehnike za uspešno vođenje sastanaka sa timom
 • Koje aktivnosti preduzimamo nakom sastanaka

Modul  2.  Pružanje povratne informacije timu

 • Šta je i šta nije povratna informacija
 • Kada povratne informacije daju željene rezultate a kada ne
 • Kako efikasno pružiti povratnu infromaciju
 • Kako da menadžer otvoreno prima povratnu informaciju

Modul  3.  Praćenje i merenje rezultata

 • Kvalitativni standardi učinka
 • Kvantitativni standardi učinka
 • Tehnike ocenjivanja učinka
 • Zamke prilikom praćenja i ocenjivanja

Modul  4.  Kako kreirati objektivne sisteme nagrađivanja

 • Šta sve utiče na sistem nagrađivanja
 • Interna i eksterna pravednost zarade
 • Šta bi predstavljao objektivni sistem nagrađivanja
 • Plata kao faktor motivacije
 • Evaluacija i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Menadžerske Veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Menadžerske Veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
  20.06.2024.
   Banja Luka, Hotel Jelena, Jovana Dučića 25
Kako efikasno upravljati promenama u izazovnim vremenima