Kako pospešiti after sale i efikasno upravljati prodajnim procesom u plasmanu kreditnih proizvoda

Detalji

Modul 1.  Nove perspektive - kreiranje inovativnog i autentičnog pristupa u prodaji

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Kreiranje inovativnog pristupa prilagođenog specifičnostima klijenata
 • Najefikasniji alati za brzu procenu tipova klijenata i odabir adekvatnog pristupa
 • Kako trenutnu situaciju možemo iskoristiti kao novu prodajnu priliku i kako prodavati više postojećim klijentima

 Modul 2.  Standardizacija prodajnog pristupa i kreiranje vrhunske usluge  kao diferencijacije banke

 • Kako efikasno upravljati ključnim fazama prodajnog razgovora
 • Kako efikasno uspostaviti most poverenja i prepoznati potrebe klijenata putem telefona
 • Pitanja koja ,,gađaju“ u centar potreba i bude interesovanje klijenata
 • Upotreba K-P-K-O tehnike (karakteristika-prednost-korist-osećaj)

Modul 3. Kako efikasno pristupiti klijentima, rešiti prigovore i pospešiti prodaju adekvatnim tehnikama

 • Aktivan pristup i tehnike komunikacije putem telefona
 • Efikasne tehnike za rešavanje odbijanja u prvom kontaktu
 • Kako efikasno rešiti prigovore vezano za visinu kamate i konkurentske ponude?
 • Praktične tehnike pospešivanja prodaje putem cross i up selling-a

 Modul 4.  Kako efikasno zaključiti prodaju

 • Alat za uvođenje u zaključivanje
 • Veština zaključivanja uz saglasnost klijenta
 • 11 tehnika zaključivanja prodaje
 • I nakon prodaje, prodaja – negovanje odnosa u postprodajnom procesu sa klijentima
 •  Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Bankarski Sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Bankarski Sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.