Kako postati efikasan menadžer

Detalji

(Praktične tehnike za povećanje produktivnosti i profitabilnosti u radu sa timom)

Modul 1.  Menadžment – izazovi, zamke i ispravna percepcija

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Zašto stari modeli menadžmenta daju sve lošije rezultate
 • Izazovi u karijeri menadžera i evolucija izvršioca iz menadžera u vođu tima
 • Pet osnovnih funkcija menadžmenta (planiranje, odabir, obuka, rukovođenje, ocenjivanje)
 • 4 nivoa menadžmenta

Modul 2. Kako efikasno razvijati i usmeravati tim saradnika

 • Kako prepoznati različite profile saradnika i znati šta ih pokreće
 • Kako efikasno raditi na njihovom razvoju
 • Praktične tehnike za uspešno vođenje ljudi
 • Menadžerske zamke i kako ih izbeći

Modul 3.  Ključni menadžerski alati za efikasno vođenje tima

 • Delegiranje – ključni alat menadžera za povećanje efikasnosti
 • Tehnike uspešnog delegiranja
 • Veština davanja povratne informacije
 • Veština vođenja sastanaka kao važan menadžerski alat
 • Kako održati produktivan sastanak sa timom

Modul 4.  Efikasan menadžment koji kreira praktične rezultate i povećava profitabilnost

 • Menadžer je osoba koja mora da donosi veliki broj odluka - veština donošenja odluka
 • Kako doneti ispravnu odluku i upravljati njome
 • Kako efikasno motivisati tim neformalnim metodama
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Menadžerske Veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Menadžerske Veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.