Kako povećati uticaj na klijete i tržište u bankarskom sektoru kreiranjem održivih modela prodaje

Detalji

Modul 1.  Veština uticaja kao najefikasniji alat za poboljšanje poslovanja u bankarskom sektoru

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Zašto stari modeli prodaje daju sve lošije reziltate i koja su rešenja
 • Značaj veštine uticaja u savremenom poslovanju i kreiranje vrhunske usluge u filijama banke
 • Pozitivan izvor uticaja-pozitivna reakcija – kako izgraditi pozitivan stav u prodaji koji je održiv


Modul 2.  Sistemski pristup prepoznavanju psihološkog profila klijenta

 • 4 osnovna tipa klijenata i razumevanje njihovih bazičnih potreba
 • Alat za efikasnu procenu 4 tipa klijenata i njihova praktična primena u realnim prodajnim situacijama u filijali banke
 • Kako izvršiti uticaj u komunikaciji na različite tipove klijenata bez iritacije
 • Osnovne potrebe 4 tipa klijenata i njihov značaj u kreiranju isitanog modela prodaje


Modul 3.  Sistemski pristup pozitivnom uticaju na klijete

 • Sve komunikacijske, pregovaračke, prodajne i marketinške tehnike imaju svoje poreklo
 • Klasifikacija svih tehnika u 10 izvora moći i uticaja
 • Kako izvori uticaja deluju u realnim prodajnim situacijama u prostorijama banke ili na terenu
 • Izgradnja sistema pozitivnog uticaja – vrhunski prodajni rezultati su predvidljivi ukoliko postoji sistematičan pristup


Modul 4.  Kako koristiti algoritam  pozitivnog uticaja za unapredjenje prodaje

 • Povezivanje izvora uticaja sa tipovima klijenata – u prodaji ne postoje univerzalna rešenja s tim što postoje univerzalni principi
 • Značaj odgovornog ponašanja u doslednosti primene održivih principa
 • Tenika „Zoro efekat“
 • Tehnika SSSSS kao najefikasnije sredstvo korigovanja negativnog stava kod klijenta
 • Evaluacija seminara i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Bankarski Sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Bankarski Sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.