Kako prodavati i poslovati u periodu velikih izazova

Detalji

Kako prodavati i poslovati u periodu većih izazova


Modul 1.  Nova perspektiva - promena aktivnosti

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Promena perspektive (nije kriza nego nova perspektiva)
 • Izazovi novog poslovanja i globalne promene na tržištu
 • 12 koraka kako pristupiti kupcima i tržištu nakon krize
 • Moj stav kao odraz budućeg rezultata - da li je trenutna situacija odlična šansa?

Modul 2 . Kreiranje inovativnog i autentičnog pristupa u prodaji

 • Eksplozija aktivnosti - udvostručiti aktivnosti, pametni potezi
 • Kreiranje sopstvene, autentične ponude vrednosti
 • Prodajni alati
 • Alati za otklanjanje otpora, straha i prigovora

Modul 3. Kako pridobiti kvalitetnije kupce? (nije važno samo prodati već i kome prodaješ)

 

 • Kako postati „brend“ prodavac (proizvodi se menjaju a vrednost koju isporučuje prodavac ostaje)
 • Da li se prodajem ili me prodaju?
 • Efikasni alati za pospešivanje prodaje bez iritacije
 • 10 smernica za uspeh budućeg poslovanja i prodaje

Modul 4. Prodaja sa svrhom – novi koncept za novu energiju i entuzijazam

 • Tri dileme prodavca (ključne kočnice za bolji rezultat)
 • Koncept prodaje sa svrhom - inovativni pristup
 • Nemoj da budeš pozitivan, budi normalan
 • 13 faktora koji sprečavaju uspeh i sreću
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.