Kako razvijati liderske veštine i uspešno voditi saradnike u farmaceutskom sektoru

Detalji

Modul 1. Kako liderstvo utiče na profitabilnost kompanije i tima

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Uloga, fenomen liderstva, izazovi i rešenja
 • Osnovne funkcije liderstva-koje aktivnosti me čine liderom
 • Razlika između lidera i menadžera-kakvu poziciju zauzeti

Modul 2.  Kako uspešno motivisati tim?

 • Stimulacija i motivacija tima-inspiracija kao održiviji koncept uticaja na sledbenike od motivacije
 • 21 tehnika za uspešno pokretanje saradnika
 • Šta pokreće a šta sprečava motivaciju
 • Ključni faktori koji kreiraju održivu motivaciju

 

Modul 3.  Kako uspešno voditi tim?

 • Emocionalna inteligencija lidera (ne možeš voditi druge ako nisi u mogućnosti da vodiš sebe)
 • Veština upućivanja kritike
 • Kako korigovati neželjeno ponašanje a ne demotivisati saradnika
 • Razumevanje različitih potreba ljudi u timu

 

Modul 4 – Kakav je naš liderski stil?

 • Liderski stilovi (upravljački, instruktorski, uticajan i saradnički)-prednosti i nedostaci
 • Liderstvo i promena
 • Harizma lidera kao izvor uticaja
 • Evaluacija seminara i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Farmaceutski Sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Farmaceutski Sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.