Kako uspešno upravljati prodajnim procesom u farmaceutskoj industriji

Detalji

Modul 1.  Priprema za prodajni proces

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Pronalaženje ključnih motiva za bavljenje prodajom i uspešna priprema
 • Specifičnosti prodaje u farmaceutskoj industriji i inovativni koncepti prodaje
 • Kvalifikacija potencijalnih klijenata
 • Neophodni koraci u periodu priprema za prodajni proces

 

Modul 2.  Kako efikasno otvoriti prodajni razgovor?

 • Fenomen „Halo efekta“ Kako efikasno kreirati prvi utisak ili dojam
 • Kako uspešno kreirati pozitivan prvi utisak?
 • Efikasna pitanja za otvaranje razgovora sa apotekarima i lekarima
 • Veština postavljanja pitanja

 

Modul 3.  Kako da naši proizvodi budu odlično rešenje za potrebe pacijenata?

 • Prepoznavanje osnovnih i dodatnih potreba
 • Veština aktivnog slušanja
 • Pretvaranje karakteristika proizvoda u prednosti i koristi za apotekara i pacijenta
 • P.K.O. tehnika (karakteristika-prednost-korist-osećaj)
 • Najefikasnije tehnike za rešavanje prigovora i izgovora

 

Modul 4.  Kako uspešno zaključiti prodaju?

 • 10 efikasnih tehnika prodaje
 • Kako tehnike prodaje primeniti u realnim situacijama u komunikaciji sa apotekarima
 • Veština zaključivanja prodaje – kako finiširati razgovor sa apotekarom ili lekarom
 • Kreiranje dugoročnih odnosa i značaj praćenja i izveštavanja za dugoročan uspeh u prodaji
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Farmaceutski Sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Farmaceutski Sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.