Kako zadržati kvalitetne saradnike u hotelskoj industriji

Detalji

Cilj

Jednodnevni program ima za cilj da rukovodiocima u hotelskoj industriji pruži uvid u aktivnosti i alate koji će im pomoći da smanje fluktuaciju, zadrže zaposlene i omoguće im da se razvijaju i napreduju, u skladu sa kompanijskim ciljevima. Na ovaj način menadžment povećava sebi šanse da hotel (p)ostane poželjan poslodavac u izuzetno kompetitivnoj branši.

Polaznicima će kroz konkretne primere biti omogućeno da prodube svoje razumevanje važnosti vođenja brige za saradnike od njihovog prvog dana na poslu, kao i neophodnosti jasne i otvorene komunikacije. Uslugu gostima pružaju zaposleni. Ukoliko je tim motivisan i cenjen, posvećenost kompaniji i zadovoljstvo poslom će na najbolji način demonstrirati prema gostima.

Modul 1.  Preduslovi za uspešno upravljanje timom

 • Osnove – šta je potrebno za start?
  • Organizaciona struktura
  • Standardi i procedure
 • Onboarding – uvođenje u posao i orijentacija

Modul 2.  Alati i aktivnosti za zadržavanje zaposlenih

 • Kultura kompanije, radno okruženje i način rukovođenja
 • Motivacija, osnaživanje i angažovanost zaposlenih
 • Forme jasne komunikacije
 • Benefiti

Modul 3.  Mogućnosti za razvoj i napredovanje

 • Edukujte menadžere da budu menadžeri
 • Formalna i neformalna edukacija
 • Mentorstvo

Modul 4.  Praćenje razvoja i prepoznavanje talenata

 • Šta posmatramo i sa kojom svrhom?
 • Učinite aktivnosti merljivim
 • Komuniciranje postignuća
 • Nagrade i unapređenja
Svi seminari iz oblasti "Hotelsko - ugostiteljski sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Hotelsko - ugostiteljski sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.