Komunikator - gladijator

Detalji

Modul 1. O neverbalnoj i verbalnoj komunikaciji

 • Stav za početak
 • Prvi utisak
 • Pogledi i dodiri

Modul 2. Naši alati u govorništvu

 • Dikcija
 • Kako pravilno disanje utiče na efikasnu prezentaciju
 • Glas i artikulacija
 • Laž i superiornost

Modul 3. Publika, učesnici i ja

 • Kako komunicirati sa publikom u zavisnosti od profila ciljne grupe
 • Kako efikasno odgovariti na pitanja
 • Odnos prema kameri (ako je naš javni nastup pred kamerom)

Modul 4. Kako sve to izgleda u praksi

 • Vežbanje javnog nastupa – primena stečenog znanja
 • Evaluacija i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Komunikacijske veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Komunikacijske veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.