Liderske veštine

Detalji

(Kako razvijati liderske veštine i uspešno voditi saradnike)

Modul 1.  Kako liderstvo utiče na profitabilnost kompanije i tima

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Uloga, fenomen liderstva, izazovi i rešenja
 • Osnovne funkcije liderstva (koje aktivnosti me čine liderom)
 • Razlika između lidera i menadžera (kakvu poziciju zauzeti)
 • 7 različitih principa efikasnog liderstva

Modul 2. Kako uspešno motivisati tim?

 • Stimulacija i motivacija tima
 • 21 tehnika za uspešnu motivaciju saradnika
 • Šta pokreće a šta sprečava motivaciju
 • Ključni faktori koji kreiraju održivu motivaciju

Modul 3. Kako uspešno voditi tim?

 • Emocionalna inteligencija lidera (ne možeš voditi druge ako nisi u mogućnosti da vodiš sebe)
 • Kako efikasno preneti viziju na svoj tim
 • Kako korigovati neželjeno ponašanje a ne demotivisati saradnika
 • Razumevanje različitih potreba ljudi u timu

Modul 4. Kakav je naš liderski stil?

 • Liderski stilovi (upravljački, instruktorski, uticajan i saradnički) - prednosti i nedostaci
 • Liderstvo i promena
 • Harizma lidera kao izvor uticaja
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Menadžerske Veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Menadžerske Veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.