Liderske veštine kao preduslov za uspešnu prodaje i kreiranje motivisanog tima

Detalji

Modul 1.  Značaj liderstva u savremenom poslovanju
- Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
- Uloga i fenomen liderstva
- Osnovne funkcije liderstva
- Razlika između lidera i rukovodioca

Modul 2.  Kako uspešno motivisati tim?
- Stimulacija i motivacija tima (prepoznavanje specifičnih pokretača za prodaju kod različitih saradnika)
- Tehnike i preporuke za uspešnu motivaciju saradnika
- Kako efikasno uputiti kritiku
- Harizma lidera

Modul 3. Kako uspešno voditi tim?
- Kako uspešno razvijati različite profile saradnika
- Veština vođenja sastanaka
- Tipovi saradnika u radu sa timom
- Podela uloga u timu

Modul 4.  Kakav je naš liderski stil?
- Liderski stilovi (upravljački, instruktorski, uticajan i saradnički)
- Liderstvo i promena
- Prednosti i nedostaci određenih liderskih stilova
- Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Svi seminari iz oblasti "Bankarski Sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Bankarski Sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.