Logisticki procesi i njihovo vođenje

Detalji

Tematske oblasti

 1. Osnovni logistički procesi
 • Tok robe
 • Tok dokumentacije
 • Tok informacija

 

 1. Procesi u distributivnom centru
 • Prijem robe
 • Uskladištenje robe
 • Komisioniranje
 • Otprema robe

 

 1. Neophodni procesi za efikasan transport
 • Planiranje transprotnih kapaciteta
 • Rutiranje
 • Uloga standardne ambalaže za efikasnost transprota

 

 1. Uticaj nivoa zaliha na logističke kapacitete
 • Relacija nivoa zaliha i planiranja logističkih procesa
 • Doprinos cross dock skladišta nivou zaliha u lancu snabdevanja

 

 1. Menadžment procesa u skladištu i transportu kao ključ uspeha (WMS i TMS)
 • Karakteristike softwera za upravljanje procesima u skladištu i merenje rezultata
 • Merenje efikasnosti transporta
 • Način implementacije WMS-a
Svi seminari iz oblasti "Menadžerske Veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Menadžerske Veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.