Novi lideri i novi modeli liderstva za održivo poslovanje u farmaceutskom sektoru

Detalji

Modul 1.  Poslovanje u budućnosti zahteva novi model menadzmenta i liderstva i brzo prilagođavanje farmaceutske industrije

 • Svet oko nas i poslovno okruženje-izazov, prilika ili nova perspektiva
 • Život i poslovanje u krizi
 • Kriza samo razotkriva i ubrzava postojeće procese
 • Koji su naši koraci i koji je naš odgovor

Modul 2. Temelji novog koncepta liderstva i sedam

 • Sedam bazičnih principa novog koncepta liderstva
 • Sveobuhvatan i celovit pristup liderstvu i poslovanju
 • Jedanaest „smrtnih grehova lidera“
 • Koja je naša strategija za budućnost

Modul 3.  Evolucija lidera prolaskom kroz pet nivoa

 • Nivo I – liderski uticaj na osnovu položaja i titule
 • Nivo II – liderski uticaj na osnovu kreiranja kvalitetnih međuljudskih odnosa
 • Nivo III – liderski uticaj na osnovu produktivnosti i rezultata
 • Nivo IV - liderski uticaj na osnovu razvoja ljudi
 • Nivo V – vrhunac i majstorstvo u liderstvu

Modul 4.  Kako lider utiče na tim?

 • Kako lider od grupe ljudi kreira produktivnu ekipu
 • Ključni timski „vitamini“ koje koristi lider za harmonizaciju tima
 • Kako lider sledbenicima proširuje sliku
 • Vrhunski lider kreira poslovanje sa svrhom
Svi seminari iz oblasti "Farmaceutski Sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Farmaceutski Sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.