Novi modeli liderstva

Detalji

Modul 1.   Poslovanje u budućnosti zahteva održiv model menadžemnta i nove lidere

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Borba za humanost i ekostandarde kao borba za opstanak i budućnost
 • Zašto je pitanje održivosti ključno?
 • Izbalansirani interesi svih aktera u poslovanju
 • Inspirativan, inovativan lider naspram tradicionalnog, diktatorskog pristupa

Modul 2. Pozitivne vrednosti kao moćna snaga lidera

 • Vrednosti kao moćan argument okupljanja tima
 • Karakter lidera kao temelj kreiranja boljih standarda
 • Svrha kao dominantni izvor motivacije i samomotivacije
 • Kreiranje vizije

Modul 3.  Afirmacija najboljih potencijala lidera

 • Samospoznaja i samomotivacija
 • Lider kao generator pozitivne energije
 • Ispravna percepcija problema i njegova transformacija u dobar rezultat
 • Snaga vere

Modul 4. Vođstvo u periodima snažnih izazova

 • Liderstvo i promena
 • Strateški a ne taktički pristup
 • Kontrola emocija
 • Razvoj saradnika kao prioritet
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Menadžerske Veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Menadžerske Veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.