Osnove upravljanja projektima

Detalji

Modul  1. Upravljanje projektima  –  osnove

 • Upravljanje projektima – zajednički jezik
 • Šta je projekat, a šta nije
 • Četiri ograničenja u upravljanju projektima
 • Indikatori uspeha projekta

Modul 2 – Životni ciklus projekta i osnovne tehnike

 • Isporuke i ključne tačke
 • Uvod u životne cikluse projekata
 • WBS – osnovni alat dekompozicije
 • Kviz – šta smo naučili do ručka

Modul 3 – Projektna organizacija

 • WBS vežba
 • Faze ili procesne grupe
 • Organizacione strukture i upravljanje projektima
 • Projekat, program i portfolio

Modul 4 – Metodologije upravljanja projektima

 • Metodologije upravljanja projektima
 • Uloge i odgovornosti učesnika u projektima
 • Alati za upravljanje projektima
 • Zaključak i dodela sertifkata
Svi seminari iz oblasti "Menadžerske Veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Menadžerske Veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.