Pregovaračke veštine i alati

Detalji

„„Veštinom pregovaranja do većeg profita i boljih odnosa sa kupcima i dobavljačima“

 

Modul 1.  Ključne faze pregovaračkog procesa i kako ih voditi

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Pregovaranje kao moćan alat za povećanje profitabilnosti
 • Pronalaženje zone poklopljenih interesa (tehnike i alati)
 • 5 faza pregovaračkog procesa i kako ih uspešno voditi
 • Moguće zamke u pregovaračkom procesu i kako ih preduprediti

Modul 2 . Kako efikasno upravljati pregovaračkim procesom?

 • Upoznavanje sa praktičnim pregovaračkim tehnikama
 • Kako tehnike funkcionišu u realnim situacijama
 • Faktori koji utiču na pregovarački tok
 • Primena tehnike “ogledalo” u pregovaračkom procesu

Modul 3.  Uspešno vođenje pregovaračkog procesa sa različitim tipovima pregovarača

 • Značaj aktivnog slušanja u pregovaračkom procesu
 • Tehnike aktivnog slušanja
 • Upoznavanje sa bazičnim stilovima u pregovaranju
 • Kako uspešno pregovarati sa različitim pregovaračkim stilovima

Modul 4. Kako uspešno pregovarati i sa pozicije kupca i prodavca?

 • Kako pregovarati u procesu nabavke (kupovine)?
 • Dokazane smernice i preporuke za uspešno pregovaranje
 • Karakteristike mekog, čvrstog i principijalnog pregovaranja
 • Kreiranje uspešnog pregovaračkog scenarija
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata

 

Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.