Pregovaračke veštine i alati

Detalji

„„Veštinom pregovaranja do većeg profita i boljih odnosa sa kupcima i dobavljačima“

 

Modul 1.  Ključne faze pregovaračkog procesa i kako ih voditi

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Pregovaranje kao moćan alat za povećanje profitabilnosti
 • Pronalaženje zone poklopljenih interesa (tehnike i alati)
 • 5 faza pregovaračkog procesa i kako ih uspešno voditi
 • Moguće zamke u pregovaračkom procesu i kako ih preduprediti

Modul 2 . Kako efikasno upravljati pregovaračkim procesom?

 • Upoznavanje sa praktičnim pregovaračkim tehnikama
 • Kako tehnike funkcionišu u realnim situacijama
 • Faktori koji utiču na pregovarački tok
 • Primena tehnike “ogledalo” u pregovaračkom procesu

Modul 3.  Uspešno vođenje pregovaračkog procesa sa različitim tipovima pregovarača

 • Značaj aktivnog slušanja u pregovaračkom procesu
 • Tehnike aktivnog slušanja
 • Upoznavanje sa bazičnim stilovima u pregovaranju
 • Kako uspešno pregovarati sa različitim pregovaračkim stilovima

Modul 4. Kako uspešno pregovarati i sa pozicije kupca i prodavca?

 • Kako pregovarati u procesu nabavke (kupovine)?
 • Dokazane smernice i preporuke za uspešno pregovaranje
 • Karakteristike mekog, čvrstog i principijalnog pregovaranja
 • Kreiranje uspešnog pregovaračkog scenarija
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata

 

Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
  13.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  05.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije