Pregovaračke veštine i alati

Detalji

Modul 1 – Ključne faze pregovaračkog procesa i kako ih voditi

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Alati za efikasnu procenu različitih profila ličnosti
 • Pronalaženje zone poklopljenih interesa (tehnike i alati)
 • 5 faza pregovaračkog procesa i kako ih uspešno voditi
 • Moguće zamke u pregovaračkom procesu i kako ih preduprediti

 Modul 2 – Kako efikasno upravljati pregovaračkim procesom?

 • Tehnike iznošenja argumentacije
 • Kako tehnike funkcionišu u realnim situacijama
 • Faktori koji utiču na pregovarački tok
 • Primena tehnike “ogledalo” u pregovaračkom procesu

Modul 3 – Uspešno vođenje pregovaračkog procesa sa različitim tipovima pregovarača

 • Značaj aktivnog slušanja u pregovaračkom procesu
 • Tehnike aktivnog slušanja
 • Upoznavanje sa bazičnim stilovima u pregovaranju
 • Kako uspešno pregovarati sa različitim pregovaračkim stilovima i ljudima

Modul 4 – Kako uspešno pregovarati i sa pozicije nabavke

 • Specifičnosti pregovaranja u nabavci
 • Dokazane smernice i preporuke za uspešno pregovaranje
 • Karakteristike mekog, čvrstog i principijalnog pregovaranja – tipovi pregovaranja
 • Kreiranje uspešnog pregovaračkog scenarija
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Farmaceutski Sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Farmaceutski Sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.