Pregovaračke veštine i alati u bankarskom sektoru

Detalji

Modul 1.  Ključne faze pregovaračkog procesa i kako ih voditi

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Pregovaranje kao moćan alat za povećanje profitabilnosti
 • Pronalaženje zone poklopljenih interesa (tehnike i alati)
 • 5 faza pregovaračkog procesa i kako ih uspešno voditi
 • Moguće zamke u pregovaračkom procesu i kako ih preduprediti

 Modul 2.  Kako efikasno upravljati pregovaračkim procesom?

 • Upoznavanje sa praktičnim pregovaračkim tehnikama
 • Kako tehnike funkcionišu u realnim situacijama
 • Faktori koji utiču na pregovarački tok
 • Primena tehnike “ogledalo” u pregovaračkom procesu

 

Modul 3.  Uspešno vođenje pregovaračkog procesa sa različitim tipovima pregovarača

 • Značaj aktivnog slušanja u pregovaračkom procesu
 • Tehnike aktivnog slušanja
 • Upoznavanje sa bazičnim stilovima u pregovaranju
 • Kako uspešno pregovarati sa različitim pregovaračkim stilovima

 

Modul 4.  Kako uspešno pregovarati sa klijentima u kašnjenu?

 • Kako pregovarati sa klijentima u kašnjenju a ne pokvariti odnos?
 • Dokazane smernice i preporuke za uspešno pregovaranje
 • Karakteristike mekog, čvrstog i principijalnog pregovaranja
 • Kreiranje uspešnog pregovaračkog scenarija
 • Evaluacija  obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Bankarski Sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Bankarski Sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.