Sektor soba i hotel kao biznis

Detalji

Cilj:

Tokom ove edukacije polaznici će dobiti pregled ključnih tačaka na koje je neophodno obratiti posebnu pažnju kako bi se na pravi način postavio Sektor soba, što omogućuje efikasnije vođenje operacije i kontrolisanje učinka ovog sektora. Odeljenja Recepcije i Domaćinstva su osnovna odeljenja u okviru sektora soba svakog hotela i ova edukacija će omogućiti razumevanje njihovih uloga kako bi hotel bolje funkcionisao.

Hoteli su najznačajniji predstavnici ugostiteljske industrije ali su i firme koje, kako bi uspešno poslovale, moraju da razmišljaju i bave se stvarima van ugostiteljskog segmenta. Upravo na ovim osnovama ova edukacija izdvojiće ključne segmente koje glavni operativac hotela treba da postavi, organizuje i kontroliše na dnevnom ili periodičnom nivou.

Uvod u predavanje – predstavljanje predavača i tema: Hoteli i hotelska industrija

Modul 1. Sektor soba - Organizacija i upravljanje sektorom soba

  • Organizaciona šema sektora – kako se pravi i zbog čega nam je važna
  • Procedure rada i dokumenta rada kao osnov funkcionisanja
  • Uloga recepcije u hotelu i važnosti određivanja tipova: Soba, Cena i Cenovnika
  • Revenue management kao alat u prodaji soba

Modul 2. Hotel kao biznis

  • Kreiranje organizacione šeme
  • Odgovornosti i izveštavanje
  • Kontrola inventara i vođenja operativnih zaliha
  • Kako biti lider u hotelijerstvu (motivacija zaposlenih, edukacija i stalno usavršavanje procesa rada, feedback prema zaposlenima)

 

Svi seminari iz oblasti "Hotelsko - ugostiteljski sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Hotelsko - ugostiteljski sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.