Telefonska prodaja i komunikacija

Detalji

„Jedan poziv ne menja ništa, mnogo poziva menja sve“

Modul 1.  Dokazana pravila telefonske komunikacije

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Značaj komunikacije i prodaja putem telefona (telefon - najefikasnije i često najomraženije sredstvo za prodaju)
 • Struktura profesionalnog poziva
 • 27 nezaobilaznih pravila u komunikaciji telefonom

Modul 2.  Kako efikasno uspostaviti prvi kontakt

 • Tehnike koje vam pomažu da započnete razgovor
 • Kako uspostaviti poverenje sagovornika putem telefona?
 • Intonacija glasa kao izvor uticaja u telefonskoj komunikaciji
 • Kako se “probiti” do donosioca odluke za kupovinu?

Modul 3.  Kako efikasno upravljati telefonskim razgovorom?

 • Preporuke kako da zaobiđete ”čuvare vrata“
 • Efikasne smernice u postavljanju pitanja klijentima
 • Kako predstaviti proizvod ili uslugu putem telefona
 • Kako postupati sa primedbama i tehnike za rešavanje prigovora?
 • Kako uspešno zakazati sastanak ili finiširati prodaju (u zavisnosti od toga šta je cilj poziva)

 

Modul 4.  Dolazni pozivi I telefonski bonton

 • Kako adekvatno primiti poziv?
 • Efikasno slušanje
 • Kako se ponašati u pozivima koji slede (ponovni pozivi)
 • Standardizacija dobre poslovne prakse kod odlaznih i dolaznih poziva
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata

 

Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.