Upravljanje prodajnim procesom

Detalji

(Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije)

Modul 1.  Kako kreirati inovativan i autentičan pristup u prodaji

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Stari modeli u prodaji daju sve manje rezultata
 • Kako kreirati dodatnu vrednost za klijenta u prodaji
 • 4 tipa ličnosti prodavca u prodajnom procesu
 • 4 ključne faze prodajnog procesa u direktnoj komunikaciji i kako ih voditi

Modul 2.  Kako efikasno uspostaviti most poverenja i uspešno prezentovati rešenja

 • Kako efikasno uspostaviti prvi kontakt (4 elementa mosta poverenja)
 • Aktivnim slušanjem do boljeg prepoznavanja potreba
 • Kako da naši proizvodi budu odlična rešenja za kupce?
 • Upotreba K-P-K-O tehnike (karakteristika-prednost-korist-osećaj)

Modul 3.  Kako efikasno upravljati prigovorima i pregovarati

 • Efikasne tehnike za rešavanje prigovora
 • Kako uspešno prevazići primedbe vezane za cenu
 • Praktične tehnike prodaje
 • Efikasno iznošenje argumenata bez iritacije kupaca

Modul 4.  Kako uspešno zaključiti prodaju

 • Uvod u zaključivanje
 • Veština zaključivanja prodaje uz saglasnost kupca
 • 11 tehnika za probno zaključivanje
 • Stvaranje kvalitetnih odnosa sa kupcima
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
  13.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  05.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije