Upravljanje prodajnim procesom

Detalji

(Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije)

Modul 1.  Kako kreirati inovativan i autentičan pristup u prodaji

 • Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
 • Stari modeli u prodaji daju sve manje rezultata
 • Kako kreirati dodatnu vrednost za klijenta u prodaji
 • 4 tipa ličnosti prodavca u prodajnom procesu
 • 4 ključne faze prodajnog procesa u direktnoj komunikaciji i kako ih voditi

Modul 2.  Kako efikasno uspostaviti most poverenja i uspešno prezentovati rešenja

 • Kako efikasno uspostaviti prvi kontakt (4 elementa mosta poverenja)
 • Aktivnim slušanjem do boljeg prepoznavanja potreba
 • Kako da naši proizvodi budu odlična rešenja za kupce?
 • Upotreba K-P-K-O tehnike (karakteristika-prednost-korist-osećaj)

Modul 3.  Kako efikasno upravljati prigovorima i pregovarati

 • Efikasne tehnike za rešavanje prigovora
 • Kako uspešno prevazići primedbe vezane za cenu
 • Praktične tehnike prodaje
 • Efikasno iznošenje argumenata bez iritacije kupaca

Modul 4.  Kako uspešno zaključiti prodaju

 • Uvod u zaključivanje
 • Veština zaključivanja prodaje uz saglasnost kupca
 • 11 tehnika za probno zaključivanje
 • Stvaranje kvalitetnih odnosa sa kupcima
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.