Veština govorništva

Detalji

(Dobar govor vredi više od 1000 slika)

Modul 1.  Priprema za efikasan govor

 • Šta sve dobar govor može da učini za nas
 • Efikasan govor u službi različitih ciljeva
 • 5 osnovnih faktora za uspeh u govorništvu (govornik, publika, struktura i kreativnost prezentacije, tehnička pomagala, adekvatan prostor)


Modul 2.  Kreiranje i izvođenje upečatljivog govora

 • Kako efikasno kontrolisati tremu
 • Preporuke za uspešno držanje govora
 • Kako efikasno odgovoriti na prigovore u javnom nastupu
 • Izbegavanje zamki u govorništvu

Modul 3.  Pretpostavke za uspeh u govorništvu

 • Kako glas govornika utiče na auditorijum
 • Kako samopouzdanje utiče na kreiranje upečatljivog javnog nastupa
 • Kako harizma govornika utiče na krajnji ishod govora

Modul 4 . Poklonimo se i počnimo

 • Priprema za vežbu
 • Vežba javnog nastupa
 • Šta se promenilo u govorništvu od antičkog doba do danas
 • Evaluacija obuke i dodela sertfikata
Svi seminari iz oblasti "Komunikacijske veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Komunikacijske veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.