Vodeći faktori uspešnog poslovanja sektora hrane i pića

Detalji

Cilj
Ova edukacija ima za cilj stvaranje svesti I davanje smernica ka neophodnim elementima za pravilno I uspešno pokretanje ugostiteljskog poslovanja kao I rehabilitaciju postojećeg poslovanja, sa konkretnim fokusom na uticaj vodećih faktora koji određuju kvalitet poslovanja sektora hrane i pića.

 

Modul 1. Upravljanje kadrovima i njihov uticaj na razvoj sektora hrane i pića – standardizacija poslovanja

 • Implementacije procedura i standarda
 • Kreiranje dodatnih zaduženja
 • Upotreba dokumentacije i formulara u sektoru hrane i pića
 • Organizacija i motivisanje tima
 • Komunikacija sa zaposlenima

Modul 2. Kreiranje ponude i opremanje – izgradnja jelovnika i infrastrukture restorana

 • Konstruisanje jelovnika
 • Odabir dobavljača
 • Strategija nabavke
 • Uloga ugostitelja u konstruisanju restoranskog prostora

Modul 3. Upravljanje i optimizacija troškova u sektoru hrane i pića

 • Ispravno posmatranje fiksnih i varijabilnih troškova
 • Kreiranje cena i cenovna politika
 • Formiranje utroška prema pojedinačnom artiklu
 • Definisanje troškova hrane

Modul 4. Podizanje prodaje i unakrsna prodaja – performans zaposlenih

 • Osnovni pojmovi podizanja prodaje i unakrsne prodaje
 • Faktori dobre prodaje u sektoru hrane i pića
 • KPI’s (pokazatelj ličnog angažovanja)
 • Formiranje targeta
 • Motivisanje i nagrađivanje - bonusi
Svi seminari iz oblasti "Hotelsko - ugostiteljski sektor"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Hotelsko - ugostiteljski sektor", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.