X faktor u prodaji- Koncept održive prodaje

Detalji

Modul  1.  Kako kreirati prodajni pristup koji kontinuirano prodaje

 • Predstavljanje agende i ciljeva obuke
 • 7 ključnih elemenata održive prodaje
 • Nove perspektive u prodaji
 • Kako kreirati efikasan personalni pristup ka kupcima
 • Održiva prodaja (put od simpatizera do vernika u naš brend)

Modul  2.  Kako efikasno animirati potencijalne kupce i stvoriti veći broj simpatizera?

 • Neophodni koraci u cilju kreiranja što više simpatizera - potencijalnih kupaca
 • Alati za efikasan networking
 • Brend prodavac kao efikasna metoda za pridobijanje kupaca
 • Efikasne tehnike za otklanjanje predrasuda kupaca i iznošenja argumentacije

Modul  3.  Kako kreirati izvanredno kupovno iskustvo

 • Kupac u centru komunikacije
 • Kreiranje ponude vrednosti koja dovodi do izvanrednog kupovnog iskustva
 • Pobeđuje usluga a proizvod mora da bude funkcionalan i koristan
 • Odnos sa kupcima kao mera vrednosti

Modul  4.  Kako dovesti kupca u fazu „vernika“ gde postaje naš najveći kupac i promoter naših proizvoda i vrednosti  

 • Kako uvek držati otvorena vrata prodaji
 • Faza vernika kao najviši nivo povezanosti sa kupcima
 • 10 alata transformacijske - održive prodaje
 • Šta sve čini X faktor prodaje
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
  13.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
  05.09.2024.
   Beograd, Hotel Saint Ten, Svetog Save 10, Vračar,
Prodaja nije stvar izbora, prodaja je stvar egzistencije