X faktor u prodaji- Koncept održive prodaje

Detalji

Modul  1.  Kako kreirati prodajni pristup koji kontinuirano prodaje

 • Predstavljanje agende i ciljeva obuke
 • 7 ključnih elemenata održive prodaje
 • Nove perspektive u prodaji
 • Kako kreirati efikasan personalni pristup ka kupcima
 • Održiva prodaja (put od simpatizera do vernika u naš brend)

Modul  2.  Kako efikasno animirati potencijalne kupce i stvoriti veći broj simpatizera?

 • Neophodni koraci u cilju kreiranja što više simpatizera - potencijalnih kupaca
 • Alati za efikasan networking
 • Brend prodavac kao efikasna metoda za pridobijanje kupaca
 • Efikasne tehnike za otklanjanje predrasuda kupaca i iznošenja argumentacije

Modul  3.  Kako kreirati izvanredno kupovno iskustvo

 • Kupac u centru komunikacije
 • Kreiranje ponude vrednosti koja dovodi do izvanrednog kupovnog iskustva
 • Pobeđuje usluga a proizvod mora da bude funkcionalan i koristan
 • Odnos sa kupcima kao mera vrednosti

Modul  4.  Kako dovesti kupca u fazu „vernika“ gde postaje naš najveći kupac i promoter naših proizvoda i vrednosti  

 • Kako uvek držati otvorena vrata prodaji
 • Faza vernika kao najviši nivo povezanosti sa kupcima
 • 10 alata transformacijske - održive prodaje
 • Šta sve čini X faktor prodaje
 • Evaluacija obuke i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Prodajne veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Prodajne veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.