Zašto KAIZEN menadžment daje odlične rezultate

Detalji

Primena metodologije vodećih japanskih kompanija

Modul 1.  Šta je to TPM Kaizen rukovođenje i zašto?

 • Naši Rezultati, vaš potencijal
 • Osnovni principi, koncept, deklaracija, pristup
 • Koristi od TPM Kaizen rukovođenja
 • Konkurencija i Kaizen TPM, opstanak u 21 veku

Modul 2.  Sistem uključivanja, kako započeti, како opstati-trajati?

 • Pristup, vizija i misija
 • Postavljanje merljivih ciljeva
 • TPM Organizacija
 • Definisanje i delegiranje odgovornosti timova/ Stubova/ Rukovodstva

Modul 3. Autonomno održavanje 1

 • 5S
 • Inicijalno čišćenje
 • Sistem tagovanja i sugestija
 • Standardi čišćenja

Modul 4. Fokus na unapređenja 1

 • OEE Ukupna efikasnost opreme
 • KPI Ključni indikatori učinka
 • DMS Dnevni sistem rukovođenja, plan, izveštavanja i analiza (baze gubitaka)
 • Kako održati nivo promena i najčešće primedbe
 • Evaluacija i dodela sertifikata
Svi seminari iz oblasti "Menadžerske Veštine"
Prijavite se za seminar iz oblasti "Menadžerske Veštine", a mi ćemo Vas kontaktirati čim prvi seminar bude dostupan.
Aktuelni otvoreni seminari
Trenutno nema dostupnih otvorenih seminara.